Veilig aan accu's werken

Houd u zich aan deze regels om veilig aan accu’s te werken.

Beschermende kleding

Alle accu’s bevatten lood, loodverbindingen en andere chemicali├źn. Zorg ervoor dat u uw handen goed wast met water en zeep nadat u een accu heeft gemonteerd of demonteert, om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Bij werkzaamheden aan of in de buurt van de accu, is het belangrijk om een beschermende bril, handschoenen en gezichtsbescherming te dragen. Draag ook geen sieraden zoals kettingen, horloges en ringen om kortsluiting te voorkomen.

Het laden van de accu

Alle accu’s genereren zeer explosief waterstof gas tijdens het laden. Daarom is een goede ventilatie nodig op de plekken waar een accu wordt opgeladen. Zorg ervoor dat u uit de buurt blijft van de accu dingen of activiteiten die brand kunnen veroorzaken zoals vonken, open vuur, brandende sigaretten, lassen, wrijving en elektrostatische afvoer, anders kan het opgebouwde waterstof gas ontsteken en exploderen. Zet laad- en testapparatuur altijd uit zodra u de accuklemmen monteert of demonteert om vonken te voorkomen.

Het aansluiten van de accu

Zorg ervoor dat altijd eerst de geaarde kabel (negatieve (-) pool aansluiting) los wordt gekoppeld bij het demonteren of bij werkzaamheden aan de accu. Bij het monteren moet de geaarde kabel (negatieve (-) pool aansluiting) juist als laatste worden aangesloten. Dit om gevaarlijke vonken te voorkomen. Koppel nooit een accu los, of sluit een accu aan terwijl er spanning op het circuit is. Schakel dus ten alle tijde uw contact uit. Leun nooit direct boven een accu tijdens het testen, laden of gebruiken van de accu. Probeer nooit een bevroren accu op te laden; laat de accu dan eerst opwarmen tot 15 ┬░ C, alvorens u begint met laden. Sluit de accu niet aan voordat u het spanningsniveau heeft gecontroleerd.

Contact met accuzuur

Kantel een natte accu nooit meer dan 45 graden. Deze accu’s bevatten een oplossing van zwavelzuur dat ernstige verbranding aan de huid kan veroorzaken. In het geval dat je toch in contact komt met accuzuur, reinig dat, spoel onmiddellijk na met veel water en roep de hulp van een arts in.

Optimale prestaties en maximale veiligheid

Draag zorg voor de volgende punten om optimale prestaties uit uw accu te halen en de maximale veiligheid te garanderen:

De accu moet schoon en droog zijn.
Kabel aansluitingen moeten goed worden aangedraaid en corrosie vrij zijn.
Indien van toepassing, controleer het waterpeil en voeg gedistilleerd water indien nodig. Voeg nooit zuur!
Indien de accu niet wordt gebruikt, zorg dan dat de accu volledig opgeladen blijft. Lees voor het opladen de instructies van de handleiding zorgvuldig door.

 

Houd accu’s altijd buiten het bereik van kinderen.